Звездата на Спасението

Роди ни се Дете

Как ние, които не знаем какво ще се случи следващата година, ще проумеем това, което някой е предвидял за столетия напред? Единствен Божият Дух, Който обгръща началото и края на света, може така да открие тайната на бъдещето на човека, че той да пророкува за укрепяване на вярващите и за предупреждение на невярващите. Този глас на Единствения, който проехтява тихо през вековете и към който тук и там се присъединява някой друг глас на пророк, в крайна сметка се включва в среднощното поклонение на овчарите и във всеобхватното ликуване на вярващата в Христос Църква: „Роди ни се Дете, Син ни се даде.“

Грундвиг ратува за една преобразена Дания

Сто и петдесет години от смъртта му

На 2 септември 1872 г. в Копенхаген умира Николай Фредерик Северин Грундвиг, епископ и спорна фигура в държавната Лутеранска църква. Датчаните осъзнават, че ги е напуснал един голям човек, който на дело се е превърнал в национална институция. Независимо дали са били съгласни с неговите становища или не, те трябвало да признаят, че личността му е променила трайно техния живот.

Кратко въведение в историята на Православната църква в Украйна

Православието в Украйна винаги е било източник на сила и стабилност през вековете, тъй като е получавало подкрепа както от светската власт, така и от масата на народа. И все пак същата двойна идентификация нерядко е била и слабост, тъй като често държавата е била императивна и се е отнасяла пренебрежително, налагайки на Църквата функции, които не съответстват на нейното духовно призвание.

Сър Фредрик Кениън

Един археолог в подкрепа на Библията

„Както автентичността, така и общата достоверност на книгите на Новия завет могат да се смятат за окончателно установени.“ Фредрик Джордж Кениън е имал авторитетът да каже тези думи. След като завършва Оксфордския университет (където е бил и научен ръководител), той постъпва на работа в Британския музей през 1889 година. Девет години по-късно той става асистент в отдела за съхраняване на ръкописите. Към 1909 година вече е директор и главен библиотекар на музея. Като знаменит специалист по древни езици, той проявява задълбочен интерес към библейските Писания.

Улрих Цвингли

Водещ деец на протестантската Реформация

Реформацията в Швейцария започва да се проявява почти веднага и успоредно със събитията, които следват подвига на Лутер с обявяването на неговите 95 тезиса във Витенберг.Това става през 1519-1520 г. в Швейцария, под водачеството на един католически свещеник на име Улрих Цвингли. Улрих Цвингли е роден в семейството на фермер, с подобаващо обществено влияние. Баща му заема и административна длъжност като магистрат в малкото планинско селище Вилдхаус. Той иска синът му да получи добро образование. Най-напред го изпраща на училище в Базел и Берн, а след това в прочутия университет на Виена.