Липсващото звено в Българската православна църква – житейски траектории на забравени архиереи

Дата на събитието

Публична дискусия от поредицата „Липсващото звено“ – Дискусии за най-новата българска културна история.

Дискусия: Момчил Методиев, Дилян Николчев, Калин Михайлов
Модератор: Тодор Велчев

След първите три уводни дискусии за три големи липси в нашата културна история, поредицата се съсредоточава върху житейски истории на конкретни личности от липсващото звено. Тази дискусия е посветена на водачи от Българската православна църква от периода между 1944 г. и 1989 г.