Кръстът и градът: Евангелската вест и идолите на съвременния град

Дата на събитието

Поредица дискусии: „Кръстът и градът“; Част 1: Евангелската вест и идолите на съвременния град

Участници: п-р Станислав Алексиев, д-р Тодор Велчев
Стихове: Виктор Макаров, Ваня Вълкова

Анотация

Голяма част от съвременните хора обитава големия град. Малцина от тях обичат начина си на живот: свръхдинамичен, фрагментиран, състоящ се главно от работа и консумация, почти лишен от свободно време и от възможности за смислено общуване. Съответно новата градска култура става все по-хаотична и пъстра. Тя издига своите идоли: готови образци на просперитета, свръхбързата комуникация, популярността в социалните мрежи, крайния индивидуализъм и самодостатъчност. Как отеква вестта на Евангелието в такава среда? Какво може да даде Христос на днешния градски човек, изправен срещу могъщите идоли на века?