Ваня Вълкова

Регистриран от

13 години 6 месеца
Име
Ваня Вълкова
За мен

Ваня е завършила  сп. ,,Скулптура" и ,,Пространствен и рекламен дизайн" в НХА, „Мул­ти­ме­дийни технологии“ в Сво­боден фа­кул­тет на ТУ, Со­фия и е магистър по ,,Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство", катедра  „Визуални изкуства“, на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски”. Спе­ци­а­ли­зи­ра във фон­да­ция Bauhaus, Гер­ма­ния. Ра­бо­ти ка­то графичен дизайнер и художник-илюстратор. Докторан в СУ Катедра ,,Визуални изкуства".

Изавява се като художник (дигиталната графика, рисунката, фото-колаж, new me­dia art, инсталация) и автор (поезия, есе, арт критика).

Три години е била автор в рубриките „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изкуство“ в сп. „in­tro“ и е писала в медията „Момичетата от града“. Автор е в електронно списание (http://spisanie.harta.bg ) и член на сдружение ХАРТА harta.bg в екип „Публични събития“ и в еки­п „Медии“. Редактор е в сп. ,,Нова социална поезия"

Обича да чете белетристика, поезия, философия и богословие. Пише поезия, статии и есета. Обича света на изкуството в неговото многообразие на визуалното и изпълнилското изкуство (балет, опера, мюзикъл, кино, класическата, джаз и рок музика. Обича да пътува на различни места.