видео

След края на света

„Краят на света идва скоро – утре“. Това сензационно послание облъчва ефира – къде сериозно, къде търсейки сеира – и обсебва разговорите между хората през последните седмици. 21 декември 2012 г. звучи злокобно в ушите на мнозина днес и почти всеки потръпва за миг, като чуе датата. Мисълта ни автоматично прескача: „а какво, ако наистина…“.

Утешаване на страдащите (Брус Литъл)

Лекция от д-р Брус Литъл, професор по философия на религията в Югоизточната баптистка богословска семинария (САЩ) и изследовател в L. Russ Bush Center for Faith and Culture. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“

Духовната работа с наркозависими (Роберто от РЕТО)

Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“, Софийски университет, 28 април 2007 г.

Зло и политика (Николай Михайлов)

Овластеният човек носи лична отговорност за промъкването на злото в държавната практика. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“, Софийски университет, 28 април 2007 г.

Из моя опит с тежко болни и страдащи хора (Марио Йонов)

България остава единствената страна на Балканите без болнични свещеници! Духовната работа със страдащи хора, особено ако са невярващи, не се поддава на догматични постановки или заучени схеми. Посланието на отец Йонов към такива хора е: „Не е важно дали има Бог, а дали Го има в твоя живот.“ Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“.

Образът на злото в медиите (Анатолий Черни)

Краткото изследване на многобройните примери от новинарския поток показва определена еволюция в публичния образ на злото. Най-напред то се представя като нещо привлекателно и интересно, после като нещо банално и, най-сетне, като нещо непреодолимо. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“.

Произход и същност на злото (Брус Литъл)

Наличието на зло в света не е в противоречие с вярата в съществуването на любящ и справедлив Бог. Бог е подчинил сътворения свят не само на природни, но и на морални закони. Нарушаването им има своите последствия, които често засягат не само нарушителите. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“.

„Теорията“ и „практиката“ на духовността във всекидневния живот

За разлика от рационалистичния и прагматичен Запад, в България духовността често се мисли чрез понятия като вътрешно размишление и съзерцание, потапяне в дълбините на душата и мистицизъм. Каква е стойността на такива духовни практики и дали те са автентично християнски? Водят ли медитацията и други източни техники към същата крайна цел? И най-вече, дали съществува еднозначна взаимовръзка между религиозната доктрина и духовната практика?

Граждански свободи, закон и християнски принципи

Темата за гражданското общество е важна и постоянно обсъждана от медии и политици. Ние обаче не искаме да политизираме дискусията, а напротив – да се насочим към необходимите условия да се прави политика изобщо. Политиката е само средство за устройване на едно общество и за осъществяване на неговите въжделения. Но ако самото общество е болно и е изгубило посока и смисъл, не може да се очаква, че и най-добрата политика, дори водена от най-добрите политици, ще го спасят. Може ли християнските принципи и ценности да изиграят такава спасителна роля?