видео

Християнско изкуство или християнството в изкуството: Поезията – търсения, лица, почерци

Големите културни преобразования през последните векове доведоха до много дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране. Какво трябва да разбираме днес под понятиеото „християнско изкуство“ и дали то все още е легитимно? Втората среща от поредицата е посветена на християнската поезия в нейното многообразие от теми, търсения и изразни средства.

Благовещение в музика, образи и слово: Запис

Музикалната програма в изпълнение на Кристина Василева (сопран) и маестро Йосиф Герджиков (пиано) включва произведения от западната църковна традиция, свързани с възхвала на Богородица/Дева Мария, съпроводени с кратък музикален коментар от маестро Йосиф Герджиков. (Виж интервюто с Христина Василева и Йосиф Герджиков.)

Свободата, за която (не) си струва да умреш – дискусия

Публична дискусия, организирана от сдружение ХАРТА с участието на адв. Наталия Христова и д-р Тодор Велчев. Дискусията се състоя в градската библиотека на Асеновград на 24 февруари, 2015 г.

Комунистическата Голгота на Църквата (Венцислав Каравълчев)

Част от серията лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“ в Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014 г.

Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол (Адриана Любенова)

Част от серията лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“ в Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014 г.

Европейски избори 2014 и християнски ценности

Темите, привличащи вниманието на гражданите и политиците по повод предстоящите избори за европарламент обикновено са от икономически, международен и социален характер. Встрани от фокуса на общественото внимание обаче остава друг фундаментален аспект на европейската идея и европейската интеграция, засягащ въпроси от етически и ценностен характер. Именно те вълнуват избирателите, които се самоопределят като християни (около 79 % от населението на страната, по данни от последното преброяване).

Защо протестираме

Целта на тази дискусия, включваща различни лица от протестите, е да се внесе яснота относно същността на протестите, а също и относно обществените процеси, които стоят в тяхната основа; да се покаже пред обществото многоликостта и същевременно моралното единство на протестиращите; да се излъчи силно и убедително медийно послание към различните пасивни групи в обществото; да се обнови мотивацията за протест, като се вдъхне увереност в справедливостта и националната значимост на каузата.

Залезът на България: Има ли надежда за едно по-добро бъдеще?

Видеозапис на втората публична дискусия от поредицата „Накъде, Българийо? Докога, Господи?“, с участието на адв. Наталия Христова и д-р Тодор Велчев.

На многая лета? „Православният български народ“ и неговите принципи (въпроси след изложението)

Видеозапис на въпросите и изказванията след първата публична дискусия от поредицата „Накъде, Българийо? Докога, Господи?“, с участието на адв. Наталия Христова и д-р Тодор Велчев. Самата дискусия за съжаление не е записана.