Поправка ли е Първата поправка?

Преди 232 години, около 15 декември 1791 г., току-що победилите Съединени американски щати са в друга битка – не срещу Великобритания, а срещу самите себе си. Това е политическа битка за бъдещото оцеляване на страната. Федералистите са твърдо убедени, че новата нация се нуждае от по-силно федерално правителство, което да има правомощия да създава национална валута, да регулира търговията, да определя данъчните ставки и да създава национална армия за защита на всеки щат. Известни автори като Александър Хамилтън, бъдещият президент Джеймс Мадисън и бъдещият председател на Върховния съд Джон Джей пишат „Документите на федералистите“ в защита на новата конституция. Но антифедералистите се опасяват, че новото национално правителство ще има голяма власт. В резултат на това те твърдо настояват към самата Конституция да бъде добавен набор от гарантирани права за всеки гражданин. Тези поправки към Конституцията стават известни като Закон за правата и са гласувани в Конституцията от 1792 г.1

James_Madison
Джеймс Мадисън (1791) (художник: Джон Вандерлин (1775-1852); източник: Wikipedia)

Първата поправка вероятно все още е най-важната и често предизвиква спорове. Защото в нея откриваме думите „Конгресът няма да издава закони, отнасящи се до установяването на религия или забраняващи свободното ѝ изповядване.“ От самото начало това сравнително кратко изречение е в центъра на дебата. Томас Джеферсън, религиозен деист, подчертава, че поправката е създала „стена на разделение между църквата и държавата“2. Джеймс Мадисън, четвъртият президент на страната, до голяма степен следва възгледите на Джеферсън по този въпрос. За Джеферсън клаузата за религията означава, че на всеки гражданин, независимо от религиозното му вероизповедание, християнин или не, се гарантира пълноценно участие в обществения и гражданския живот на страната. На различно мнение е Джоузеф Стори, назначен като най-младия съдия във Върховния съд на Съединените щати през 1812 г. Той смята, че една „добре уредена общност“ като новата република може да запази трайността си, само ако се позволи на християнството да процъфтява. В резултат на това, той вижда необходимостта правителството да насърчава развитието на християнството, стига то „да не е несъвместимо с частните права на съвестта и свободата на религиозното поклонение“3.

Така още от самото начало е ясно, че клаузата за религията в Първата поправка има силата да се прилага и в двете посоки. На практика тя е „дерегулирала“ религията в новородените Съединени щати. Докато в Европа всяка държава е официално обвързана с някаква версия на християнството, независимо дали католическа, протестантска или православна, което означава, че правителствата финансират църквата, чертаят географски линии, обозначаващи териториите на епархиите и енориите, и дори редовно имат думата при назначаването на високопоставени духовници на техните длъжности, в Америка няма да съществува такава връзка между църква и държава. Започнала е ера на неограничена религиозна свобода и обединените църкви на всички вероизповедания трябва да се борят за вниманието, предаността и даренията на американците, за да продължат да съществуват. От друга страна, църквите нямат право да влязат в Конгреса или в Белия дом и да изискват да бъдат приети закони в съответствие с божественото откровение в Писанието. И въпреки че християнският морал ще продължи да има много силно влияние върху американския обществен живот за много поколения напред, по смисъл Първата поправка означава, че официалната морална позиция на законодателството на Съединените щати е светска. С течение на времето законите на страната и решенията на Върховния съд ще отразяват нарастващия секуларизъм на американското население, а Първата поправка често ще е цитирана в тяхна подкрепа.

First_Amendment
Ръкописното копие на предложените членове за изменение, приети от Конгреса през 1789 г., изрязано така, че да се вижда само текстът на третия член, който по-късно ще бъде ратифициран като Първа поправка (Източник: Wikipedia)

Религиозната свобода, макар и често да е голяма подкрепа за християните, които са били преследвани, има своята цена. Макар да обещава да нанесе удар срещу преследването, тя го прави, като прекъсва връзката между държавата и Църквата, като по този начин често осигурява подкрепа за закони, които по-късно позволяват груба неморалност. Ето защо християните трябва да са благодарни, че Исус е казал, че Неговото царство „не е от този свят“. Всъщност Исус казва, че знак за това, че Неговото царство е светско, ще бъде, ако Неговите последователи се вдигнат и се борят с насилие за него (Йоан 18:36). Вместо това Христос понесе страданието на отхвърлянето и възкръсна със сила, за да получи царско име, което е над всички други имена (Фил. 2:9). Неговата суверенна власт сега се упражнява чрез правителствените закони и извън тях. Цялата природа и цялото човечество отговарят на Неговата скрита, божествена воля, съзнателно и доброволно или не. Ние, Неговият народ, Му носим най-голяма слава и преобразяваме обществото, тъй като оставаме готови да страдаме не за определена форма на управление или средства за регулиране, а за истината на Евангелието (Деян. 9:15-16; Откр. 2:9-10). Носим Му най-голяма слава и преобразяваме обществото си, като обичаме ближния си с истината на Евангелието и с дела на доброта (Мат. 5:13-16). По тези начини ние владеем с по-остър меч – меча на Духа, който е Божието Слово, променящо сърцата и обществата (Ефес. 5:17; Евр. 4:12).

Съвместно издание с в. "Зорница", бр. 12, 2022 г.

Нов коментар