Апологетичен речник

Не знаете какво е „изкупление“? Едва ли и 5% от българите знаят. Но в християнското богословие това е основен термин. Ако искате да разберете най-общото му значение, тук е мястото да започнете. Мислите, че знаете какво е „Библия“? Може би е така. Но възможно е и да научите нещо повече, стига да ви е интересно.

Рубриката „Апологетичен речник“ се опитва да събере практически полезен комплект от сбито описание на най-важните понятия, с които християнството борави, с цел да направи публикациите в списанието по-разбираеми, но също така да бъде интересна и сама по себе си.