GMacdonald_image

Вярвам, че няма нищо добро за мен или за когото и да било, освен Бог и все повече и повече от Бога, и че само чрез познаването на Христос можем да се приближим до Него.

Вярвам, че никой човек никога не е осъден за какъвто и да е грях, освен за един – че не иска да остави греховете си и да излезе от тях, и да бъде дете на Този, Който е негов Баща.

Вярвам, че справедливостта и милосърдието са просто едно и също нещо; че без пълна справедливост не може да има милост и без пълна милост не може да има справедливост; че милосърдието на Бога е такова, че Той ще държи децата Си в изгарящия огън на Своето отдалечаване, докато не платят и последната стотинка, докато не захвърлят кесията на егоизма с цялата смет, която е в нея, и не се втурнат у дома при Отца и Сина, и при многото братя – докато не се втурнат в центъра на животворния огън, чиито външни кръгове горят. Вярвам, че няма да липсва нито един ад, който да не помогне на справедливата Божия милост да изкупи Своите деца.

Цитатът е от книгата “Unspoken Sermons, Series III”, „Justice” на шотландския писател Джордж Макдоналд.