nicola_tesla_portrait

Великият учен и изобретател Никола Тесла е син на православен свещеник. Тесла изглежда е бил човек, който през целия си живот се е опитвал да си изясни своя светоглед, запазвайки християнска идентичност. В публикуваните през 2017 г. негови архиви 80-годишният Тесла пише за обръщането си от неверието към вярата:

В младостта си не вярвах в Бог. Атеист в семейството на свещеник е като гъска в стадо – рядкост. Когато казах на баща си, че не искам да тръгна по неговите стъпки, защото не вярвам в Бог, баща ми, противно на очакванията ми, не се ядоса. Той ме погледна с онзи специален поглед, с който лекарите гледат на тежко болни пациенти, и каза, че човек идва до истинската вяра чрез съмнения.

Съмнението е изкушение, което трябва да бъде преодоляно, за да се придобие силна, непоклатима вяра. Отне ми повече от 40 години. Дойде денят (по това време баща ми беше покойник), когато разбрах, че Бог съществува. Всяка разгадана мистерия на Вселената, всяко откритие ме доближи до идеята за съществуването на неразбираем Висш план, Закон над всички закони. По инерция продължават да ме смятат за непоправим материалист, но всъщност отдавна вече не съм такъв. Дойдох до вярата чрез дълъг период на отричане и вярата ми е силна, както прогнозира баща ми.

Из: „Дневники. Я могу объяснить многое“, Яуза-пресс, 2017.