Цитатът е част от есето на Илия Бешков Вярата, от юни 1957 г., публикувано в сборник от есета, интервюта, писма и разговори с Илия Бешков, със съставител и редактор Станислав Сивриев („Словото“, книгоиздателство Георги Бакалов, Варна, 1981):

Аз трябва да повярвам в моето оздравяване и то толкова по-силно да повярвам, колкото то е по-невъзможно. Защото не нетрайният живот е ценен; нито смъртта, за която никой нищо не знае, а вярата. Тя отменя смъртта и превръща живота във вечност...

Бешков умира на 23 януари 1958 година, около 7 месеца след излизането на това есе. Имал е болно сърце, но точните причини за смъртта му са неизвестни.