Постинг за ФБ
Човекът е проект за бъдещето, който живее в настоящето и носи със себе си миналото. Цочо Бояджиев
 
проф. Цочо Бояджиев

Проф. Цочо Бояджиев е изтъкнат български философ, основоположник на философската медиавистика в нашата страна. Той е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на редица научни студии и преводач от латински, старогръцки и немски. Сред по-значимите му преводи се нареждат трудове на Тома Аквински („Сума на теологията“), Блажени Августин, Николай Кузански и Майстер Екхарт.

В едно свое неотдавнашно интервю, Цочо Бояджиев изказва следните мисли:

Завиждате ли на хора, които са „прегризали гръбнака на очакването“ – нямат надежди, а значи нямат и разочарования?

Не съм сигурен, че човек може да го направи – да се обезнадежди напълно. Може би има хора, които много умело крият надеждите си – дори от самите себе си. Но структурата на нашето битие е такова – ние носим миналото със себе си, не го изоставяме някъде като ненужен предмет, но носим и перспективата. Винаги живеем едновременно с миналото и с очакванията за бъдещето. Затова няма как да ампутираме надеждата. Човекът е проект за бъдещето, който живее в настоящето и носи със себе си миналото.