Постинг за ФБ
Понякога кръгозорът на човек се стеснява до радиус, клонящ към нула и се превръща в негова гледна точка. Давид Хилберт.
 
Давид Хилберт

Давид Хилберт е германски математик с голям принос в бурното развитие на теоретичната физика в началото на XX век. Той е един от хората, върху чиито трудове стъпват както теорията на относителността, така и квантовата механика. Вълновите функции, които са основа на теоретичното описание на квантовите явления, „живеят“ в пространство, което е наречено на неговото име – „хилбертово пространство“.

В биографична книга за Хилберт авторката, Констанс Рийд пише1:

Въпреки консервативния си произход, Хилберт винаги е бил либерален в смисъл, че никога не се е смятал за обвързан с някакъв определен политически възглед. В споровете си със своя асистент той често критикувал „либералите“, че виждат нещата такива, каквито им се иска, а не такива, каквито са.

„Понякога – казвал той – се случва така, че кръгът на хоризонта на човек става все по-тесен и по-тесен, и когато радиусът му вече клони към нула, той се събира в една точка. И тогава това става неговата гледна точка.“

Той обичал да напомня на по-младия си асистент: „Човечеството винаги е константа.“

  • 1. Constance Reid, Hilbert—Courant, Springer Science & Business Media, 1986, p. 174.