Постинг за ФБ
Нямаме нужда от велика вяра, а от вяра в един велик Бог.
 
Хъдсън Тейлър

Джеймс Хъдсън Тейлър (1832–1905) е английски мисионер, основател на междуденоминационна християнска мисия в Китай (1865), която се занимава с широка просветна и социална дейност из цялата страна. Самият той прекарва 51 години от живота си в Китай и научава няколко различни наречия на китайския език достатъчно добре за да направи писмени преводи на Новия Завет на тях. Често е определян като най-влиятелния и ефективен мисионер на 19-ти век.

Подобно на много други хора на вярата, Хъдсън Тейлър е проявявал дълбоко доверие в Бога на дело и е вярвал, че християните не трябва да са загрижени толкова много за природата на своята вяра, колкото за реалността на Бога. Това негово изпитано убеждение е отразено в думите му: „Нямаме нужда от велика вяра, а от вяра в един велик Бог.“1

  • 1. Roger Steer. Hudson Taylor: Lessons in Discipleship. OMF International, 1995, 51