Постинг за ФБ
 

Приписва се на Елизабет Елиът, мисионер и влиятелен християнски автор, но вероятно много хора са изказвали тази мисъл под една или друга форма. Човешкият живот е ценен – по-ценен от самия себе си и може да намери истинското си място и удовлетворение единствено отвъд себе си – в нещо по-голямо. Живот, живян за себе си е мизерен. Така поставена, тази мисъл е много християнска. Само онзи, който вярва в Божия Син „дал живота Си за да живеем чрез Него“ може да цени живота в такава степен. Но дали всичко, за което човек е готов да умре също така цени живота? Историята познава и много примери когато това не е така…