Постинг за ФБ
Исус не предлага да направи лошите хора добри, а да направи мъртвите живи.
 
Рави Закараяс

„Християнската вяра, казано с прости думи, ни напомня, че нашият основен проблем не е от морален характер. Нашият основен проблем е по-скоро духовен. Въпросът не е просто в това, че сме неморални, а в това, че моралният живот сам по себе си не може да преодолее онова, което ни отделя от Бога. В това е и същественото различие между нравоучителни религии и онова, което Исус ни предлага. Исус не предлага да направи лошите хора добри, а да направи мъртвите живи.“

Рави Закараяс, Threads of a Redeemed Heart