Постинг за ФБ
 

Този принип в теория на познанието е известен като „Бръсначът на Окам“.

Уилям от Окам е францискански монах, живял в Англия между 1287 и 1347 г. и един от големите мислители през Средновековието1. Максимата, че при липса на сигурност, на колкото по-малко допускания е изградена дадена хипотеза, толкова по-добре, изглежда като обща водеща линия във философията на Окам2. Но не се намира в явен вид в произведенията му. Най-близко по смисъл е твърдението: „Множеството не трябва да се постулира без необходимост.“

Често „Бръсначът на Окам“ се цитира опростено във вида: „Най-простото обяснение обикновено е вярното.“ Това обаче често може да е подвеждащо и съществено се отдалечава по смисъл и приложение от оригиналния принцип на Уилям от Окам.