Постинг за ФБ
Животът се яви и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви го възвестяваме.
 
Свети Йоан Богослов

В края на първи век апостол Йоан – един от 12-те апостоли, най-близки сподвижници на Исус от Назарет – пише писмо, което е предназначено да циркулира в социалните мрежи в западната част на Мала Азия (тогавашната римска провинция Азия). Жизненоважно за християнските общности по онова време е да останат свързани една с друга. Затова е обичайно общопризнати духовни пастири и учители да пишат писма, които да се четат, преписват и препращат от място на място. Темата на писмото на апостола е рождествена, но не за да пожелае „Честито Рождество Христово!“ (по онова време това събитие все още не е свързано с определена календарна дата), а за да предупреди: „Не пренебрегвайте факта, че Христос се роди в плът! От това зависи дали ще останете роби на греха или ще живеете пълноценния живот от Бога, защото именно в плътта на Своя Син, Бог откупва вярващите в Него от силата на греха.“

Писмото започва така:

Това, което е било отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за Словото на живота – защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас – това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос…

(Прочетете нататък)