Постинг за ФБ
 

Тази мисъл се приписва на различни хора: Джеймс Хъдсън Тейлър (1832–1905), английски мисионер в Китай и Ейми Кармайкъл (1867–1951), мисионер от ирландски произход в Индия. Някои я проследяват назад във времето чак до папа Григорий I (540–604). Във всикчи тези случаи това са хора, чиято вяра в Христос не може да се разграничи от живота им и за които верността към хората е израз на верността им към Бога:

„Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен“ (Лука 16:10)