Постинг за ФБ
 

Трудно е да се проследи кой е авторът на тази мисъл. В сборника The Westminster Collection of Christian Quotations1 тя се приписва на британския мисионер и автор на книги Ейми Кармайкъл (1867–1951), основател на мисията Dohnavur Fellowship в Донавур, щатa Тамил Наду в Южна Индия.

Разбирането за любовта като себеотдаденост за доброто на някого другиго е толкова дълбоко залегнала в християнската мисъл, че ако човек е решен да стигне докрай до първоизточника на една такава идея и има ресурса за това, той вероятно би могъл да проследи нейния зародиш поне до новозаветните автори. Един от най-известните библейски стихове, за който се смята, че казва с малко думи някои от най-важните неща в Евангелието и затова е наречен „златният стих“, свързва понятията за любов и отдаденост по един непосредствен начин:

„Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)