Постинг за ФБ
 

В романа „Престъпление и наказание“ (част 6, гл. 4) откриваме следното психологично наблюдение на Ф. Достоевски за двойственото отношение на човешкото сърце към истината, изречено в изблик на откровеност от циника Свидригайлов:

„… и най-после пуснах в ход най-силното и безпогрешно средство за покоряване на женското сърце, средство, което никога и никого не лъже и което действа абсолютно на всички до една, без никакво изключение. Това средство е познато – ласкателството. На света няма нищо по-трудно от откровеността и нищо по-лесно от ласкателството. Ако в откровеността има поне една стотна нотка фалш, веднага настъпва дисонанс, а след него – скандал. А в ласкателството дори всичко, до последната нотка да е фалшиво, то и тогава е приятно и се слуша не без удоволствие; макар и с грубо удоволствие, но все пак с удоволствие. И колкото и грубо да е ласкателството, в него винаги поне половината изглежда истина. И това важи при всяко образование и за всички слоеве на обществото. Дори весталка може да се съблазни с ласкателство. А за обикновените хора да не говорим.“