Постинг за ФБ
 

Джеймс К. А. Смит е съвременен канадски философ и християнски автор, който често пише на теми, свързани с църковните практики и свидетелството на църквата в контекста на обществото. Глава 6 на една от последните му книги, You are What You Love: The Spiritual Power of Habit (Ти си това, което обичаш: Духовната сила на навика)1 предлага приложение на основните твърдения в книгата (представени добре в нейното заглавие) по отношение на християнското образование. Там авторът отбелязва:

А ако образованието не се отнася предимно и на първо място до онова, което знаем, колкото до онова, което обичаме? Това повдига въпроси за това как подхождаме към образоването и формирането на младежите в християнската вяра в най-различни контексти – в училищата и младежките групи, в неделното училище и катехизисите, в християнските лагери и колежите. Формирането в същността си е образователен проект (действително, думата за обучение на френски е “formation”2); но това означава също така, че образованието в същността си е проект на формиране, а не просто полагане на усилия за информиране. Както пише Стенли Хауървас, „Всяко образование, независимо от това дали го признава или не, е морално формиране.“3 Трябва много внимателно да помислим за tеlos-а (крайната цел, гр.) на християнското образование, както и за педагогическите похвати, с които въвеждаме младите хора във вярата… Ако приемем преценката, че хората сме литургични животни, тогава бихме видели младите хора с различни очи – като ритуалните създания, които те са, гладни за обреди, даващи им ритми в живота и рими, в които те могат да се вживеят.

  • 1. James K. A. Smith, You Are What You Love, Brazos Press (2016)
  • 2. Както и българската дума за образование е производна на думата „образуване“, изграждане на образ.
  • 3. Stanley Hauerwas, State of the University (Oxford: Wiley, 2007), 46. (Б.а.)