Постинг за ФБ
Имаме право да говорим за моралните основания на науката, но не за научните основания на морала.
 
Алберт Айнщайн

На една дискусия за науката и религията в Берлин през 1930 г. Алберт Айнщайн казва, че човешкото разбиране за красота и човешките религиозни инстинкти са

…първични форми, които подпомагат способностите на разума към най-възвишените му постижения. Имаме право да говорим за моралните основания на науката, но не можем да обърнем доводите си в обратната посока и да говорим за научните основания на морала.

Той продължава като отбелязва, че науката не може да бъде основа за морал: „Всеки опит да се сведе етиката до научни формулировки задължително ще се провали.“1