Постинг за ФБ
Най-необяснимото нещо на света е това, че той въобще е обясним.
 
Алберт Айнщайн

Научното описание на света е мощен метод за разгадаването на неговите тайни. Но то не би било възможно ако не съществуваше това необяснимо съгласие между неговото устройство и начина, по който функционира човешкият ум. За мнозина големи учени този факт е една изумителна тайна, необяснима от науката, защото това е фундаментът, на който стъпва самата наука.

Философията на науката е дисциплина, която не е била чужда на Алберт Айнщайн. В една своя статия за Journal of the Franklin Institute, vol. 221, p. 349-382 (1936), озаглавена Physics and Reality, той пише:

„Самият факт, че цялостният ни сетивен опит е такъв, че посредством процеса на мислене (т.е. оперирането с понятия, създаването и употребата на определени функционални връзки между тях и съгласуването на сетивните ни възприятия с тях) той може да бъде поставен в определен ред, този факт буди у нас страхопочитание, но ние никога няма да можем да го проумеем. Може да се каже, че „вечната тайна на света е неговата разбираемост“. Едно от най-големите прозрения на Имануел Кант е това, че конструкцията на един действителен външен свят би била безсмислена за нас без тази негова разбираемост.“

Горният цитат, разбира се, не е дословен, но напълно отговаря на вложения от Айнщайн смисъл. (Трудно е да се проследи дали наистина го е казвал по някакъв повод в този синтезиран вид или е просто нечия интерпритация на тези негови думи, добила публичност.)