Постинг за ФБ
 

В автобиографичната си книга “Surprised by joy” (Изненадан от радостта1) К. С. Луис придружава разказа за момента на своето обръщане към вяра в Христос през 1929 г. със следните разсъждения:

„Трябва да си ме представите сам в онази стая в Магдален2, нощ след нощ, усещащ всеки път, когато умът ми се отместваше за секунда от работата ми, твърдото и неумолимо приближаване, на Онзи, когото така искрено не желаех да срещам. Онова, от което най-много се страхувах, най-сетне ме беше застигнало. В третия срок на 1929 г.3 аз се предадох и признах, че Бог е Бог, коленичих и се помолих – може би най-унилият и неохотен обръщенец в цяла Англия през онази нощ. Тогава не виждах онова, което за мен сега е най-яркото и очевидно нещо – Божественото смирение, което приема един обръщенец дори при такива условия. Блудният син поне се е върнал в къщи на собствените си крака. Но кой би могъл да отдаде дължимата почит на онази Любов, която отваря широко вратите си за блудник, доведен с ритници, съпротивляващ се и негодуващ, който върти очи във всички посоки за възможност да се измъкне? С думите “compelle intrare”, убеждавай ги да влязат4, е било злоупотребявано толкова много от недобросъвестни хора, че от тях ни побиват тръпки, но разбрани в техния истински смисъл, те достигат до дълбините на Божествената милост. Има по-голяма милост в Божията твърдост отколкото в човешката мекота, а принуждението от Него е освобождение за нас.“

  • 1. Издадена на български под заглавието „Застигнат от радостта“, изд. Рива, 2006
  • 2. Магдален колидж в Оксфорд, където Луис преподава по онова време
  • 3. “Trinity term”. Учебната година в Университета в Оксфорд е разделена на три срока. Срокът на Св. Троица е последният, летен срок.
  • 4. Думи от притчата за голямата вечеря (Лука 14:15–24), в която след като поканените на вечерята си намират извинения да не присъстват, домакинът изпраща слугата си да доведе гости от улиците и пътищата.