Постинг за ФБ
Да се избавиш от грях е много по-голяма благодат, отколкото да се избавиш от беда.
 
Даниел Дефо

Даниел Дефо описва в романа, превърнал се в световна литературна класика, „Робинзон Крузо“, как около девет месеца след като попада на необитаемия остров, самотният корабокрушенец се разболява тежко, при което сънува разтърсващ сън, който го кара да преосмисли отношението си към Бога. Когато отваря наслуки една от Библиите, които е донесъл от кораба, попада на думите: „Призови ме в ден на беда и Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш“1. Тези думи остават да водят мислите му през останалите дни, когато докато се възстановява от болестта и продължава да чете от Библията, стига до искрено покаяние за живота, който е водил до този момент. Същият ден той записва в дневника си:

„Тогава започнах да тълкувам думите, споменати по-горе – „Призови ме и аз ще те избавя“ – в съвсем различен смисъл от онзи, който бях намирал преди, защото не бях имал представа за нещо, което може да се нарече избавление, освен да бъда избавен от плена, в който се намирах – макар че на острова разполагах със свобода, все пак за мене той си беше затвор, и то в най-лошия смисъл на света; сега обаче се научих да го възприемам в друг смисъл. Вече гледах на предишния си живот с ужас, а моите грехове ми се струваха толкова отвратителни, че единственото, което душата ми искаше от Бога, бе Той да ме избави от хомота на провинението, което угнетяваше изцяло духа ми. Що се отнася до усамотения ми живот, това не бе нищо – нито си помислих за него, нито отправих молба за избавление; в сравнение с другото той нямаше никакво значение. Добавих тук тази част, за да загатна на онези, които я прочетат, че винаги, когато се доберат до истинската същност на нещата, ще открият, че да се избавиш от грях е много по-голяма благодат, отколкото да се избавиш от беда.“2

  • 1. Псалм 50:15. Описанието на Дефо е много реалистично, тъй като книгата на Псалмите се намира към средата на Библията и е много вероятно когато човек отвори Библията наслуки да попадне именно на нея.
  • 2. Използван е преводът на Огняна Иванова.