Постинг за ФБ
 

В свой коментар, озаглавен „За омразата, фанатиците и еретиците“, по повод бруталното убийство на католически свещенник във Франция и отгласите, които то получи в България, Тони Николов описва известните факти и разсъждава за движещите сили зад подобно престъпление.

„Бихме могли да кажем, че има нещо налудничаво в този мизансцен на смъртта, ако не беше полъхът на Злото – с тази омраза към „еретиците“, с фанатичната жажда за смърт, за отнемането на живота на напълно невинни хора, от които „твоята общност“ е видяла добро. Пак повтарям, отец Жак Амел е направил всичко възможно, за да има джамия в това предградие на Руан, наброяващо 26 000 жители, а една от монахините, взета за заложник в църквата, независимо от преклонната си възраст, е била активен участник в инициатива за раздаване на дрехи в проблемните квартали, от която единият от убийците изглежда се е възползвал като дете. И въпреки това той вдига ножа и отнема живота на престарелия свещеник, от когото той и неговите събратя са видели само добро. Злото винаги се чувства унизено и уязвено от стореното добро – това е нещо, което не би трябвало да забравяме.“

С това въпросът рикушира върху нас: Има ли място подобна омраза в моето сърце?