Постинг за ФБ
Живеем във време на усъвършенствани средства и объркани цели.
 
Алберт Айнщайн

В разгара на Втората световна война Айнщайн пише есе, озаглавено „Общоприетият език на науката“ (The Common Language of Science), което се излъчва като радио предаване за научна конференция в Лондон (Advancement of Science) на 2 октомври 1941 г. По-късно то е включено в неговата антология “Ideas and Opinions” (Идеи и мнения).

„Какви надежди и страхове за човечеството носи в себе си научният метод? Не мисля, че въпросът е поставен по правилния начин. Каквото и да е произведе този инструмент в ръката на човека, то ще зависи изцяло от природата на целите, които живеят в човечеството. След като тези цели са на лице, научният метод снабдява средства, с които те да бъдат постигнати. Той обаче не може да снабди самите цели. Сам по себе си научният метод не би могъл да ни заведе никъде. Той дори не би бил роден без пламенния стремеж към ясно разбиране на нещата. По мое мнение, нашето време изглежда се характеризира с усъвършенствани средства и объркани цели. Ако желаем искрено и пламенно сигурността, благосъстоянието и свободното развитие на талантите на всички хора, не би трябвало да сме в недостиг на средства да постигнем това. Дори ако само една малка част от човечеството се стреми към такива цели, нейното превъзходство би се доказало в дългосрочен план.“