Постинг за ФБ
Бог се прославя най-много в нас когато ние намираме най-много удоволствие в Него.
 
Джон Пайпър

Джон Пайпър, евангелски богослов и пастир, нарича своята философия за християнския живот на практика, „християнски хедонизъм“. Какво има предвид Пайпър с това поняние?

„Християнският хедонизъм е истината, че Бог се прославя най-много в нас когато ние намираме най-много удоволствие в Него. Така че, ако искаме да носим слава на Бога, както и трябва да правим, търсенето на радост не е просто възможно – то е нещо съществено. Ние не просто можем, а сме длъжни да търсим своето най-дълбоко удоволствие в Бога.“1