Иди и виж

Великденски поздрав

Ка­то по­здрав и раз­ми­съл за Ве­лик­ден­ски­те праз­ни­ци, ре­дак­ци­я­та на спи­са­ни­е­то ни пуб­ли­ку­ва ед­но ве­ли­ко­леп­но сти­хо­тво­ре­ние на Асен Раз­цвет­ни­ков — ВЕЛИКДЕН.

Кога

Изложба, посветена на Библията

През ця­ла­та Страст­на сед­ми­ца в Уни­вер­си­те­та по биб­лио­те­ко­зна­ние и ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии е по­ка­за­на из­лож­ба, по­све­те­на на Биб­ли­я­та. Участ­ник в нея е д‑р Мар­тин Хай­де, лек­тор на те­ма ар­хео­ло­гия, дос­то­вер­ност на биб­лей­ски­те тек­сто­ве и ран­ни­те ръ­ко­пи­си на Биб­ли­я­та.

Кога

Наталия Христова в Християнството

Интервю на Наталия Христова в предаването Християнството на ТВ ЕвропаНа 6 март (неделя) от 14:30 ч. можете да гледате още едно участие на член на екипа на ХАРТА в предаването "Християнството" на ТВ Европа. Наталия Христова ще говори за семейството и брака от християнска гледна точка и в качеството си на юрист, и ще представи последния брой на списанието.

Кога

Защо толкова харесваме Мъжа в тесни дрехи: „Свръхгероите“ и тяхната удивителна популярност

На 25 януари (вторник) сдружение ХАРТА и Първа Евангелска съборна църква ви канят на общо младежко събиране с лекция от Марк Мейнъл, Великобритания, на тема: "Защо толкова харесваме Мъжа в тесни дрехи: „Свръхгероите“ и тяхната удивителна популярност"

Кога

ТВ интервю с Тодор Велчев относно астрологията

Интервю с Тодор Велчев в Християнството, 23-01-2011На 23 януари (неделя) от 14:30 ч. в предаването "Християнството" на ТВ Европа с водещ Габриела Николова ще бъде излъчено интервю с д-р Тодор Велчев, главен асистент от катедра Астрономия към СУ "Св. Климент Охридски" и член на сдружение ХАРТА, на тема разликата между астрология и астрономия и отношението им към християнството.

Кога

Интервю на Андрей Неделчев за К.С. Луис в ТВ Европа

Андрей Наделчев говори за К.С. Луис в предаването Християнството на ТВ ЕвропаТази неделя, 16 януари, от 14:30 предаването "Християнството" на ТВ Европа с водещ Габриела Николова излъчи интервю с доскорошния член на екипа и настоящ приятел на ХАРТА, Андрей Неделчев. Предаването беше посветено на живота и творчеството на големия християнски апологет и автор Клайв Стейпълз Луис, известен в България като автор на "Хрониките на Нарния".

Кога

Нова функционалност на сайта на списанието

От днес, 24 декември, електронното списание ХАРТА е с нов облик и функционалност.

Вече можете да коментирате материалите, които ви провокират, с ползването на "Добавете коментар" под всяка статия или новина.

Разделът Новини е със собствена нова страница.

Кога

Новият четвърти брой на списание ХАРТА

Изображението е отстранено.Скъпи приятели на ХАРТА, имаме удоволствието да ви представим новия тематичен брой, посветен на семейството. Той бе роден с много усилия и преодолени трудности, но е направен с цялата ни любов и желание да помогнем на обществото и народа ни да дискутираме важните за всеки човек теми като любовта, грижата и отговорността към най-близките ни хора.

Кога