Дискусия „Кръстът и градът“

Кога
Къде
Първа Евангелска съборна църква, София; ул. „Солунска“ №49

Първа Евангелска съборна църква и сдружение ХАРТА ви канят на

ДИСКУСИЯ

Кръстът и градът

I. Евангелската вест и идолите на съвременния град

Участници: п-р Станислав Алексиев, д-р Тодор Велчев
Стихове: Виктор Макаров, Ваня Вълкова

ВХОД СВОБОДЕН

Анотация:
Голяма част от съвременните хора обитава големите градове. Малцина от тях обичат начина си на живот: свръхдинамичен, фрагментиран, състоящ се главно от работа и консумация, почти лишен от свободно време и от възможности за смислено общуване. Съответно новата градска култура става все по-хаотична и пъстра. Тя издига своите идоли: готови образци на просперитета, свърбърза комуникация, популярност в социалните мрежи, краен индивидуализъм и самодостатъчност. Как отеква вестта на Евангелието в такава среда? Какво може да даде Христос на днешния градски човек, изправен срещу могъщите идоли на века?