Дискусионни срещи: Християнско изкуство или християнство в изкуството?

Кога
Къде
Книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1, София

Сдружение ХАРТА, Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово „Емпирей“ и книжарница „Верен“ организират

ПОРЕДИЦА ДИСКУСИИ
„Християнско изкуство или християнство в изкуството?“
Среща първа: проза

Дискусия: Калин Михайлов (есеист и поет), Васил Лазаров (писател и поет), Тодор Велчев (астрофизик)
Модератор: Тодор Велчев (сдр. ХАРТА)

Изкуството в неговото многообразие е тясно обвързано с историята на християнството и практиката на Църквата. Големите културни преобразования през последните векове доведоха обаче до много инициативи и дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране. Това неминуемо се отразява и на разбиранията за „християнско изкуство“. Какво трябва да разбираме днес под това понятие и дали то все още е легитимно? Дали става дума за изкуство за тясноцърковна употреба? Или за изкуство, представящо християнския светоглед? Или пък за изкуство, повдигащо важни за християните теми – без значение какъв е светогледът на самия творец? Ще се опитаме да вникнем в тези сложни въпроси в поредица от дискусии, въз основа на конкретни примери от литературата, изобразителното изкуство, музиката и киното.

При нашата първа среща ще насочим вниманието си към прозата.