ВЕЛИКИЯТ ДЕН – музикално-богословски цикъл

Кога

ХАРТА пре­по­ръч­ва ВЕ­ЛИ­КИ­ЯТ ДЕН, му­зи­кал­но-бо­го­с­лов­ски ци­къл от по­ре­ди­ца­та „От­кро­ве­ние и му­зи­ка“ с участието на

БАРОКОВ СЪСТАВ:

Янко Маринов – клавир
Ана Иванова – цигулка
Каня Вълева – виола
Меглена Павлова – сопран
Ивайло Донков – тенор

В програмата:

Бах, Хендел, Вивалди, Мерула

Къде: Първа евангелска съборна църква, ул. „Солунска“ 49
Кога: 26 април, 18:00 ч.

ВХОД СВОБОДЕН