Толкин и Луис

Кога

За оби­ча­щи­те све­то­ве­те в кни­ги­те на Лу­ис и Тол­кин, сдру­же­ние Харта пре­по­ръч­ва сре­ща­та раз­го­вор с фи­ло­ло­га Ан­д­рей Не­дел­чев за не­о­бик­но­ве­но­то при­я­тел­с­т­во на два­ма обик­но­ве­ни про­фе­со­ри. Сре­ща­та ще се про­ве­де в но­во­то прос­т­ран­с­т­во за дис­ку­сии в кни­жар­ни­ца-кафе „За­що не?“, ул. „Со­лун­с­ка“ 49 на 19 ап­рил от 16:00 ч.

Анотация: Надали има образован човек, който да не е чувал имената на Клайв Стейпълс Луис и Джон Роналд Руел Толкин. Авторът на „Хрониките на Нарния“ без съмнение е оказал въздействие на повече интелектуално будни християни от когото и да било друг през целия двадесети век, а създателят на „Властелинът на пръстените“ продължава да събужда у млади и стари копнеж по един друг свят. Тези двама гиганти в продължение на няколко десетилетия са близки приятели. Споделят сходни ценности, виждания за изкуството и света, както и обща вяра. И не биха се поколебали да подчертаят, че дължат успехите си не толкова на собствения си талант, колкото на подкрепата и влиянието на близките им приятели.

В тази беседа ще очертаем контурите на тяхното приятелство, както и ще разгледаме някои от разбиранията им за другарството въобще. В атмосферата на краен индивидуализъм, в каквато всички живеем, може да ни бъде полезно да се запознаем с един пример за нормално човешко другарство…

Андрей Неделчев е филолог по образование, а в момента ръководи представителството на американска нестопанска организация в Европа. Любовта към литературата и богословието предопределят сериозна част от интелектуалните му занимания. Вече повече от двадесет години изследва личността и творчеството на двамата приятели: Луис и Толкин.

Модератори: Христо Христов и Румяна Иванова.

КЪДЕ: книжарница-кафе „Защо не?“,София, ул. „Солунска“ 49
КОГА: 19 април, 16:00 ч.