Празничен Великденски концерт СТАБАТ МАТЕР

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА пре­по­ръч­ва праз­нич­ния Ве­лик­ден­с­ки кон­церт „Ста­­бат Ма­­тер“ от Джо­ва­ни Ба­тис­та Пер­го­ле­зи в из­пъл­не­ние на Ба­ро­ко­во трио „Афе­ту­о­зо“ и „Квар­то Квар­тет“, кой­то ще се про­ве­де на Ве­ли­ки Чет­вър­тък, 9 ап­рил, от 19:00 ч. в Аула­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.

По покана на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“, на 9 април, Велики четвъртък, изпълнители от два високопрофесионални камерни състава – Бароково трио „Афетуозо“ и „Кварто Квартет“ (носител на наградата „Кристална лира“) – ще изпълнят цялото произведение „Стабат Матер“ от Джовани Батиста Перголези. Солисти ще бъдат Христина Василева (сопран) и Виолета Радомирска (мецосопран). Благодарение на любезната подкрепа на спомоществователя на събитието, г-н Алекс Нестор, публиката ще има възможност да посети концерта при свободен вход.

“Stabat Mater” (1736 г.) е една от знаменитите религиозни творби на Перголези. Наричат я лебедовата песен на композитора, тъй като е написана в края на живота му (едва 26-годишен), специално за бдението на Разпети петък в чест на Дева Мария на Неаполитанското братство на рицарите на Сан Луиджи ди Палацо. Творбата на Перголези измества в службата едноименното произведение на друг голям италиански композитор, Алесандро Скарлати, писано девет години по-рано. Жан-Жак Русо определя въведителната част на произведението като „най-съвършения и въздействащ дует, композиран някога“.

Наскоро сдружение Харта имаше удоволствието да покани Христина Василева (сопран) и маестро Йосиф Герджиков (пиано) за участие в музикално-визуално-богословския форум БЛАГОВЕЩЕНИЕ в музика, образи и слово, състоял се на 26 март в пространството на Музикален център „Борис Христов“. Във връзка с тази проява можете да прочетете също интервюто с Христина Василева и Йосиф Герджиков в списание harta-bg.info.

КЪДЕ: Аула, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ (централна сграда), София
КОГА: Велики Четвъртък, 9 април 2015 г., 19.00 часа

Вход свободен