За оптимизма и надеждата, среща-беседа

Кога

ХАРТА пре­по­ръч­ва сре­ща­та-бе­се­да с д-р Ни­ко­лай Ми­хай­лов на 19 март на те­ма „За оп­ти­миз­ма и на­деж­да­та“ от по­ре­ди­ца­та „Пра­во­сла­вие и съв­ре­мие“ в ателие-книжарница „Къ­ща за пти­ци“.

Къде: ателие-книжарница „Къща за птици“ (София, ул. Проф. Асен Златаров 22)
Кога: 19 март (четвъртък) 2015 г., 18:30 ч.

Организатори: Ателие-книжарница „Къща за птици“ съвместно с Интернет портала „Православие България“.

Анотация:

„В християнството не е възможно напредване без криза и без изпитания!“, гласят едни думи на православния сръбски психиатър Владета Йеротич. Но как е възможно във време на смразяващи изпитания, които раждат новомъченици за вярата; в земята на смъртната сянка, където любовта е оскъдняла до болка, да не потънем в отчаяние? Дали сме способни да преживеем като реалност евангелските думи, че силата на благодатта се проявява най-ярко във време на немощ? Има ли различия между християнското разбиране за надеждата и позитивното мислене като психологическа стратегия за оцеляване на модерния човек?

На тези и още въпроси в рамките на темата „За оптимизма и надеждата“ ще потърсим отговор с помощта на д-р Николай Михайлов в предстоящата среща от поредицата.

Лектор

Д-р Николай Михайлов

Психиатър и богослов, преподавател по психология в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Зам.-председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията и член на Комисията по култура в 40-ото Народно събрание. Автор на множество аналитични статии в периодичния печат.

Модератор

Доц. Костадин Нушев

Преподавател по нравствено богословие в Богословския факултет на СУ. Води курс по християнска биоетика в магистърска програма на Философския факултет на СУ. Член е на Централната етична комисия по трансплантация. Автор е на пет самостоятелни книги (монографии и студии), на над 30 публикации в научни издания и на множество статии в църковния периодичен печат и в православни интернет издания.