„Свободата, за която (не) си струва да умреш“ – дискусия

Кога
ДИС­КУ­СИЯ: Сво­бо­да­та, за ко­я­то (не) си стру­ва да ум­реш

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград и гражданско сдружение ХАРТА ви канят на ДИСКУСИЯ

„Свободата, за която (не) си струва да умреш“

(по повод деня на Васил Левски и събитията в Париж на 7.I.2015 г.)

с участието на
доц. д-р Тодор Велчев и адв. Наталия Христова

КЪДЕ: Асеновград,
Градска библиотека „Паисий Хилендарски“,
ул. „Цар Иван Асен II“ №24

КОГА: 24 февруари (вторник), 18 часа

ВХОД СВОБОДЕН

За повече информация посетете страницата на проявата.

АНОТАЦИЯ:

Животът е върховна ценност – през последните години все по-често се налага да си напомняме това. Относително сигурният (до скоро) демократичен свят беше разтърсен от терористични атентати и от кръвта на множество невинни жертви. Естественото обяснение е, че светът става все по-объркан, но това едва ли е пълната картина. Когато се отхвърля животът като основна ценност, зад тази система трябва да стоят някакви ценности, които явно са по-висши от живота. И победата над системата на терора трябва да мине през разбирането както на нейните ценности, така и през осмислянето на собствената ни система от ценности.

Имаме ли ценности, които в определен момент можем да поставим по-високо от живота? Българската история и денят на Васил Левски (19 февруари) ни подсказват поне един отговор: свободата. Българската национална революция, която достига своята кулминация в делото на Левски, преминава под знамето “Свобода или смърт”. В демократичните страни свободата на личността и на словото са поставени на пиедестал и заради тях си струват всички опасности и жертви. Да кажеш “не се страхувам да застана зад свободно заявената ми позиция” означава да кажеш “не се страхувам да умра” и даже “готов съм да умра”.

Както примерът и делото на Васил Левски, така и настоящата епоха ни призовават да осмислим свободата като съкровена ценност. Дали обаче това е лесно и как може да бъде приложено на дело?