Как да защитаваме християнския светоглед в днешния свят? (лекции)

Кога

Как християнското учение може да достигне до нашите съвременници по един разбираем, сериозен и разумен начин? Ако се вълнувате от проблема и бихте желали лично да допринесете за християнизирането на България, сдружение ХАРТА Ви препоръчва краткия курс по християнска апологетика от 12 до 16 януари, воден от Стийв Панкрац и Тодор Велчев. Лекциите са предназначени за студенти по богословие във ВДУ „Св. Тривелий“, но са отворени за всички желаещи. Ще направим кратък исторически преглед на християнската апологетика и на значението ѝ в постмодерния свят, ще обсъдим възможните подходи за достигане до истината, основните светогледи, както и аргументите в полза на християнския теизъм. Ще спрем вниманието си и на някои актуални проблеми и предизвикателства за съвременната апологетика: исляма, проблемът за злото и страданието, отношението между наука и религия, етически въпроси в епохата на преобладаващ релативизъм.

Курсът ще се проведе от 12 до 16 януари (понеделник – петък) включително, от 18 до 21 часа, в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“: София, ул. Антим I №14, ет. 6.
Вход свободен.