Две публични лекции на теми: Произход на живота - съвременни химични теории и накъде сочат те? и Етични аспекти в биологията и медицината от християнска гледна точка.

Кога

На 24 октомври сдружение ХАРТА и ПУ "Паисий Хилендарски",  организират две публични лекции с  проф. д-р Петер Иминг  (Германия)

КОГА: 24.10.2014, петък,15:00
КЪДЕ: Пловдивски университет, Ректорат, 5 Аудитория
Тема: Произход на живота - съвременни химични теории и накъде сочат те?


КОГА: 24.10.2014, петък,17:00
КЪДЕ: Пловдивски университет, Ректорат, 5 Аудитория
Тема: Етични аспекти в биологията и медицината от християнска гледна точка

---------------------------------------------------------------------------------

За лектора:

Проф. д-р Петер Иминг е специализирал фармация и химия. Защитава дисертация в областта на фармацевтичната химия. Научните му изследвания са насочени към разработването и синтезирането на нови лекарства, както и към изучаването на молекулните механизми на тяхното въздействие. Понастоящем д-р Иминг е ръководител на катедра "Фармацевтична химия и клинична фармакология"  във Факултета по природни науки на университета в Хале, Германия. Особено се вълнува от въпроса за отношението между наука и религия - и в частност, между науката и християнската вяра, която лично изповядва.

Организатори:

Химически и Философско-исторически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", сдружение ХАРТА