Материали от дискусията „Ролята на църквата и държавата в съвременната криза“

Кога

На 30 юни, в салона на Първа Евангелска църква в София, сдружение ХАРТА и ръководството на църквата организираха
публична дискусия на тема „Ролята на църквата и държавата в съвременната криза“ (Дефиниране и/или регулиране на ценностите?)

На страницата на проявата вече са публикувани записки от изложенията на тримата участници в дискусията:

В процес на подготовка е и видео-материалът от цялата дискусия и скоро също ще бъде публикуван.