„Сериозно за Края на света: Второто пришествие като заплаха и/или надежда“

Кога

Сдружение ХАРТА и Първа евангелска църква, София, ви канят на 10 март от 18:00 ч. на

ДИСКУСИЯ - продължение от 24 февруари

„Сериозно за Края на света: Второто пришествие като заплаха и/или надежда“

С участието на Тодор Велчев (ХАРТА) и Андрей Янакиев (I ЕСЦ София)

КОГА: неделя, 10 март, 18:00
КЪДЕ: Първа евангелска църква, ул. Солунска 49

ВХОД СВОБОДЕН

ЗАБЕЛЕЖКА: Дискусията е продължение на вече състоялата се с тема „Сериозно за Края на света: закономерност, мистерия или ново начало пред човечеството?“  на 24 февруари с участието на Тодор Велчев.