Познай истината, но как — с разума си или чрез вяра в Бога?

Кога

Българска свободна църква „Света Троица“ — София и сдружение ХАРТА ви канят на 13 февруари (сряда) от 18:45 ч. на

ДИСКУСИЯ

„Познай истината, но как — с разума си или чрез вяра в Бога?“ с водещи Тодор Велчев и Стийв Панкрац. Дискусията ще се проведе в сградата на църквата.

Фокусът на дискусията е връзката между разума и вярата в живота на съвременния човек.

Кога: 13 февруари 2013 г. (сряда), 18:45
Къде: сградата на църква „Света Троица“ — София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 47Е, офис 2
ВХОД СВОБОДЕН

Страница на събитието

Заповядайте!