Сериозно за Края на света: Второто пришествие като заплаха и/или надежда

Кога

Сдружение ХАРТА и Първа евангелска църква, София, ви канят на 24 февруари от 17:00 ч. на

ДИСКУСИЯ

„Сериозно за Края на света: закономерност, мистерия или ново начало пред човечеството?“

С участието на Тодор Велчев (ХАРТА)

КОГА: неделя, 24 февруари, 17:00
КЪДЕ: Първа евангелска църква, ул. Солунска 49

ВХОД СВОБОДЕН

ЗАБЕЛЕЖКА: Първоначално обявената и отложена дискусия с ударение върху Второто пришествие ще се проведе през месец март, като продължение по същата тема.