Откъде знаем това, което знаем? И кой ни го е казал?

Кога

На 15 декември сдружение ХАРТА, със съдействието на Първа евангелска църква, София, организира

ЛЕКЦИЯ на Елис Потър (Швейцария, САЩ)

Откъде знаем това, което знаем? И кой ни го е казал?
(Философски казано: Епистемология и авторитет)

Кога: 15 декември (събота), 18:30
Къде: София, салона на Първа евангелска църква, ул. Солунска 49

ВХОД СВОБОДЕН

Елис Потър е музиковед и бивш дзен-будистки монах, в продължение на 15 години. Обръща се към християнството през 70-те години на XX век под влияние на видния протестантски апологет Франсиз Шефър. Оттогава изнася лекции с духовно-просветен и апологетичен характер в много страни по света. Участието му в предвидения лекционен панел ще даде възможност да се представи един западен, протестански поглед към темата за използването на образи в християнския духовен живот. От друга страна, неговият опит и познания за будизма с неговата абстрактна духовност без образи ще обогатят и разширят обхвата на темата извън вътрешно-християнския диалог и ще я направят по-интересна за широката публика.