Може ли един съвременен учен да запази вярата си в Бога?

Кога

Сдружение ХАРТА ви кани на лекция
"Може ли един съвременен учен да запази вярата си в Бога?"

д-р Ричард Кархарт, физик-теоретик и основател на Еuropean Scientific Network

Кога:  понеделник, 15 октомври 2012 г., 18:30
Къде: Пловдив, Християнска църква на вяра, ул. "Иван Рилски" 16

----------------

За лектора

Ричард Кархарт е служил като библейски учител повече от 40 години. Особен интерес проявява към научната апологетика поради собствената му нужда да съчетае в една цялост библейски обоснована вяра и научните открития, противопоставяйки се на преобладаващите лъжливи светогледи. Той е основател и координатор на Европейската научна мрежа (European Scientific Network), подразделение на Европейската апологетична мрежа, и изнася лекции в различни страни по света, използвайки научната апологетика.

Лекцията на Ричард Кархарт е предназначена за широка аудитория от мислещи християни, които се вълнуват от развитието на съвременната наука и от проблема за нейното отношение към вярата. Организатор на проявата е сдружението за християнска апологетика ХАРТА, с любезното съдействие на Християнска църква на вяра, Пловдив.