Видео-запис на лекцията на Уилям Едгар

Кога

Видеозаписи на лекцията на Уилям Едгар, „Постмодерни ли сме?“, изнесена на 17 март 2012 в Софийска градска художествена галерия, вече са достъпни на страницата на събитието на сайта harta.bg.

Видеозаписът е разделен на две части:

  1. Изложение (47:19)
  2. Въпроси и отговори след лекцията (58:46)

В допълнение, под самите видео материали можете да намерите конспект на зададените въпроси с точни времеви препратки към записа.