Открита дискусия за стойността на образованието и духовните ценности

Кога

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ( http://uni-plovdiv.bg )
и сдружение ХАРТА ( www.harta.bg )
организират
ОТКРИТА ДИСКУСИЯ
на тема:
"8 декември: повод за празнуване или повод за размисъл?
(Стойността на образованието и духовните ценности)"

Лектори: д-р Тодор Велчев (СУ "Св. Климент Охридски" и сдружение ХАРТА)
                 доц. д-р Мария Шнитер (ПУ "Паисий Хилендарски")

Кога: 13 декември (вторник), 17:00,  8 аудитория на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски"

Вход свободен
Поканват се всички интересуващи се от проблемите на образованието в България