Лекция-дискусия: "Така ли ви учат в училище?"

Кога

По повод Деня на Св. Климент Охридски (25 ноември) и Деня на семейството (21 ноември) сдружение ХАРТА организира лекция и дискусия на тема:

„Така ли ви учат в училище?“
(Образованието като продукт на семейни и духовни ценности).

 

Проявата ще се състои в Градската библиотека в Асеновград на 19 ноември от 17 часа.
Лектор е д-р Тодор Велчев, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

Вход свободен

Адрес на проявата:
Градска библиотека „Паисий Хилендарски“
ул. Цар Иван Асен II № 24, Асеновград
 
 
Анотация:
Образованието не е просто един от продуктите, който се предлага на пазара. То е продукт на определени ценности и светоглед, който дава човешката личност с необходимите знания и я води към зрялост за осъществяването на нейното призвание (“професия”). Връзката между семейното възпитание и образованието се оказва много дълбока и решаваща. За да се ползва от академично образование, човек трябва първо да бъде изваден от детинското си състояние и да бъде изграден като характер, способен не само да се справя с предизвикателствата на живота, но и да променя света. Затова не семейството трябва да гледа към училището и университета с очакване да направят от децата личности – по-скоро училището гледа с надежда към семейството. И вместо въпроса „Така ли ви учат в училище?“, редно е да се питаме „Така ли ви учат вкъщи?“ Християнството показва пътя към изцелението на човешката личност и семейство и оттук - към истинско образование, от което и личността, и цялото общество ще имат полза.