Християнско изкуство или християнство в изкуството? Среща трета: Литературното творчество като среща

Кога
Къде
книжарница "Верен", пл. "П. Р. Славейков" №1

Сдружение ХАРТА, Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово „Емпирей“ и книжарница „Верен“ ви канят на третата среща от поредицата Християнско изкуство или християнство в изкуството?:

Литературното творчество като среща

Дискусия: Вениамин Пеев (богослов и поет), Калин Михайлов (литературовед и поет), Теодора Димова (писател)
Модератор: Тодор Велчев (сдр. ХАРТА)

Изкуството в неговото многообразие е тясно обвързано с историята на християнството и практиката на Църквата. Големите културни преобразования през последните векове доведоха обаче до много инициативи и дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране. Това неминуемо се отразява и на разбиранията за „християнско изкуство“. Какво трябва да разбираме днес под това понятие и дали то все още е легитимно? Дали става дума за изкуство за тясноцърковна употреба? Или за изкуство, представящо християнския светоглед? Или пък за изкуство, повдигащо важни за християните теми – без значение какъв е светогледът на самия творец? Опитваме се да вникнем в тези сложни въпроси в поредица от дискусии, въз основа на конкретни примери от литературата, изобразителното изкуство, музиката и киното.

Наричаме нашите дискусии „срещи", защото не искаме да теоретизираме, нито да даваме предписания как и какво трябва да се пише, рисува или музицира. Каним професионалисти в дадения жанр, даваме им микрофона, подтикваме ги към диалог помежду им и насърчаваме и публиката да се включва.

Досега сме провели две срещи от поредицата, посветени съответно на прозата и на поезията. В третата ни среща ще се опитаме да погледнем на литературното творчество изобщо като среща, в три главни аспекта:

  • Среща с авторовите герои и антигерои (както и с лиричния герой в поезията)

  • Среща с личността на автора, с нейната сложност и цялост

  • Среща с вярата или съмненията на автора