Сьорен Киркегор

Søren Kierkegaard
Сьорен Киркегор

Сьорен Киркегор (1813–1855) е датски философ от 19 век, когото мнозина определят като първия философ екзистенциалист. Отличителна черта на философията Киркегор е противопоставянето му на изпразнения от съдържание формализъм на протестантската църква в Дания по негово време. Чести теми в неговите философски разсъждения са същността на вярата, институцията на църквата, християнската етика и др.